ส่งเสริมให้ทุกการตั้งครรภ์เป็นที่ต้องการ ทุกการคลอดปลอดภัย และทุกศักยภาพของเยาวชนได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่

Donate